Demensboende med bevarad livskvalitet
Smedbygården är ett privat äldreboende i Åkersberga som är specialiserat på demenssjukdom. På boendet finns totalt 56 platser fördelat på åtta enplansvillor med egen skyddad trädgård. Samtliga boende har sin egen lägenhet förutom de gemensamma rummen där de kan umgås med de övriga. All mat beställs från den lokala butiken och tillagas i köket av personalen. På boendet finns idag 55 fast anställda utöver ett antal extraanställda.
Göran Rehn, vd, är utbildad läkare som tidigare jobbade inom Landstinget. Men i samband med rationaliseringarna av den offentliga sektorn i mitten av 90-talet bestämde han sig för att göra allvar av sina planer på att gå över till den privata sektorn. Samtidigt höll Landstinget precis på att avveckla Åkersbergahemmet, som då var ett boende för förståndshandikappade, och tillsammans med en kollega bestämde han sig för att ta över och ombilda boendet till ett särskilt boende specialiserat på demens. Vad Göran ser som positivt med Smedbygården är dels att hela anläggningen ligger på markplan och dels uppdelningen i mindre sammanhållna enheter utan långa korridorer.

Just demens är enligt Göran en besvärlig sjukdom genom att den förutom minnet också drabbar ett flertal andra funktioner i hjärnan som gör att de allra flesta behöver ett särskilt boende de sista åren. Det som tidigt påverkar funktionen är att initiativförmågan drabbas, vilket innebär att man blir sittande utan att ta sig för något och vill inte heller ha någon förändring.
– Just den passiviteten känns givetvis väldigt jobbig för de anhöriga, konstaterar Göran.
De vanligaste problemen som leder till särskilt boende är att man antingen börjat gå ut på nätterna utan att veta var man är eller har svårt att ta hand om sig själv och inte får i sig mat ens med hjälp av hemtjänsten. Kroppsvikt är något personalen på Smedbygården är extra noga med att kontrollera eftersom svälten i sig är farlig förutom att den också ökar risken för infektioner och trycksår.

Att flytta till ett äldreboende är ofta ångestladdat för både den äldre och de anhöriga även om de vet att det är nödvändigt. I de fall de anhöriga redan hjälpt till att flytta och inreda lägenheten med de egna möblerna underlättas omställningen betydligt genom att den nyinflyttade känner igen sig. Personalen gör allt för att de ska känna sig hemma och trygga. En vårdplan upprättas utifrån den boendes förmågor och intressen. Oftast vill de boende ha en kontinuitet i sin vardag med återkommande aktiviteter som till exempel en promenad eller en stund i trädgården varje dag.
– Just kontinuiteten är viktig. Och den dag de kanske inte kan gå längre får de sin promenad i rullstol istället, berättar Göran.
Han konstaterar också att de flesta med hjälp av återkommande rutiner i en trygg och ombonad miljö anpassar sig och känner sig hemma i sitt nya boende.

Smedbygården

Bransch:
Sjukvård

Telefon: 0704-175 125


Email:
goran.rehn@smedbygarden.se

Hemsida:
www.smedbygarden.se

Adress:
Smedbygården
Solskiftesvägen 5
18433 Åkersberga

| 13 SENASTE FÖRETAGEN